Nhân tố vi sinh pdf

Bác sĩ fan Nhật Hiromi Shinya người sáng tác của cuốn sách nhân tố Enzyme đã dày công nghiên cứu phương thức sống lâu, sống khỏe. Những kỹ năng được đúc rút trong cuốn sách là kinh nghiệm chữa dịch cho hàng vạn bệnh nhân của ông.


*