Niềm Tin Em Không Còn

Có những ngày, có những giâychìm đấm trong cơn đau nàythấy nhói lòng vẫn cứ mongdù rằng e khôg thễ qênnỗi nhớ anh đêm dài hơnphải chăng e hi vọgngày sẽ chóg qa e k thêm pùncó những lúc thoáng qacon tim e đag khócmà tại sao a khôg hiễu ravì điều đó nên ta mất nhauĐk:có fãi e đã khiến trái tim của người e iu thuơg rất pùncố tìm a đễ nói cho a lắg nge lòng e....hứaanhưg 1 khi nước mắt đã rơi theo niềm tin như đag chẵg cònvà e cố níu lấy phút giây bên a lần cuối.


Bạn đang xem: Niềm tin em không còn

Có những ngày, có những giâychìm đấm trong cơn đau nàythấy nhói lòng vẫn cứ mongdù rằng e khôg thễ qênnỗi nhớ anh đêm dài hơnphải chăng e hi vọgngày sẽ chóg qa e k thêm pùncó những lúc thoáng qacon tim e đag khócmà tại sao a khôg hiễu ravì điều đó nên ta mất nhauĐk:có fãi e đã khiến trái tim của người e iu thuơg rất pùncố tìm a đễ nói cho a lắg nge lòng e....hứaanhưg 1 khi nước mắt đã rơi theo niềm tin như đag chẵg cònvà e cố níu lấy phút giây bên a lần cuối.


*Tiếng Dương Cầm Trong Đêm

Mai Phương

*
415.625


http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/pA2xt6LWaBC6a0W22MFr58f72170b0806.jpg

Không Còn Nước Mắt

Mai Phương

*
184.865


http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/pA2xt6LWaBC6a0W22MFr58f72170b0806.jpg

Xem thêm: Cách Scan Ảnh Trên Điện Thoại Android, 2 Cách Scan Tài Liệu Bằng Điện Thoại

http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20210201/b9WcPWBaijCiOlSJCHOX6017ae8d0b50b.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20160907/orxYME5tHfCuvocEzhx1593143f9792cc.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/C7tPyiO87dMNJE1hw1J55dcf61236c760.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230105/mJ8rhtRRiBGYoYl3va2r63b790ca77b0e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg