Niềm tin em không còn

Có hầu như ngày, có những giâychìm đấm trong cơn đau nàythấy nhói lòng vẫn cứ mongdù rằng e khôg thễ qênnỗi ghi nhớ anh đêm dài hơnphải chăng e hi vọgngày vẫn chóg qa e k thêm pùncó đông đảo lúc nháng qacon tim e đag khócmà nguyên nhân a khôg hiễu ravì điều ấy nên ta mất nhauĐk:có fãi e đã khiến trái tim của bạn e iu thuơg vô cùng pùncố kiếm tìm a đễ nói mang lại a lắg nge lòng e....hứaanhưg 1 lúc nước mắt vẫn rơi theo ý thức như đag chẵg cònvà e cầm cố níu đem phút giây bên a lần cuối.


Bạn đang xem: Niềm tin em không còn

Có mọi ngày, có những giâychìm đấm trong cơn đau nàythấy nhói lòng vẫn tiếp tục mongdù rằng e khôg thễ qênnỗi nhớ anh đêm dài hơnphải chăng e hi vọgngày đang chóg qa e k thêm pùncó những lúc nháng qacon tim e đag khócmà lý do a khôg hiễu ravì điều đó nên ta mất nhauĐk:có fãi e đã khiến trái tim của fan e iu thuơg rất pùncố tra cứu a đễ nói cho a lắg nge lòng e....hứaanhưg 1 lúc nước mắt sẽ rơi theo tinh thần như đag chẵg cònvà e nuốm níu đem phút giây bên a lần cuối.


*



giờ Dương cố kỉnh Trong Đêm

Mai Phương

*
415.625


http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/pA2xt6LWaBC6a0W22MFr58f72170b0806.jpg

không hề Nước đôi mắt

Mai Phương

*
184.865


http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/pA2xt6LWaBC6a0W22MFr58f72170b0806.jpg

Xem thêm: Cách Scan Ảnh Trên Điện Thoại Android, 2 Cách Scan Tài Liệu Bằng Điện Thoại

http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20210201/b9WcPWBaijCiOlSJCHOX6017ae8d0b50b.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20160907/orxYME5tHfCuvocEzhx1593143f9792cc.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/C7tPyiO87dMNJE1hw1J55dcf61236c760.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230105/mJ8rhtRRiBGYoYl3va2r63b790ca77b0e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg