Ru con nam bộ thu hiền

1.Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chàyLà năm canh chày thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơiHỡi người người ơi em nhớ tơi chàng em nhớ tơi chàng.

Bạn đang xem: Ru con nam bộ thu hiền

Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi conCon hời mà con hỡi con hỡi con hời hỡi con.

2.Đên mùa xuân trong cơn gió thắm cha con vềLà cha con về con mắm tay cha hỡi người người ơiHỡi chàng chàng ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng.

Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi conCon hời con hỡi con hỡi con hời hỡi con.

Xem thêm: Bộ Vỏ Nhựa Wave Thái 110 Xanh Đen, Wave Thái 110 Xanh Đen


1.Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chàyLà năm canh chày thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơiHỡi người người ơi em nhớ tơi chàng em nhớ tơi chàng.

Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi conCon hời mà con hỡi con hỡi con hời hỡi con.

2.Đên mùa xuân trong cơn gió thắm cha con vềLà cha con về con mắm tay cha hỡi người người ơiHỡi chàng chàng ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng.

Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi conCon hời con hỡi con hỡi con hời hỡi con.


*Khâu Áo Gửi Người Chiến Sĩ

Thu Hiền

*
495.505


http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/FWRRraizDkcR7jB4SvCG5c6e754d00575.jpg

Cô Gái Mở Đường

Thu Hiền

*
447.885


http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/FWRRraizDkcR7jB4SvCG5c6e754d00575.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/a6LCRI3rbj4ThGvG52yh58f707587ffbb.JPG
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/bVflqEsqeZ6J0WjjKc3G6115d9e63d55f.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg