RU CON NAM BỘ THU HIỀN

1.Gió mùa thu mẹ ru mà bé ngủ năm canh chàyLà năm canh chày thức đủ vừa năm hỡi nam nhi chàng ơiHỡi tín đồ người ơi em nhớ tơi đấng mày râu em ghi nhớ tơi chàng.

Bạn đang xem: Ru con nam bộ thu hiền

Hãy nín nín đi nhỏ hãy ngủ ngủ đi conCon hời mà nhỏ hỡi bé hỡi nhỏ hời hỡi con.

2.Đên ngày xuân trong cơn gió thắm cha con vềLà phụ thân con về con mắm tay phụ vương hỡi tín đồ người ơiHỡi đại trượng phu chàng ơi em lưu giữ tới nam giới em lưu giữ tới chàng.

Hãy nín nín đi bé hãy ngủ ngủ đi conCon hời bé hỡi bé hỡi bé hời hỡi con.

Xem thêm: Bộ Vỏ Nhựa Wave Thái 110 Xanh Đen, Wave Thái 110 Xanh Đen


1.Gió ngày thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chàyLà năm canh chày thức đầy đủ vừa năm hỡi con trai chàng ơiHỡi tín đồ người ơi em ghi nhớ tơi cánh mày râu em nhớ tơi chàng.

Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi conCon hời mà con hỡi nhỏ hỡi con hời hỡi con.

2.Đên mùa xuân trong cơn gió thắm cha con vềLà cha con về bé mắm tay thân phụ hỡi người người ơiHỡi cánh mày râu chàng ơi em lưu giữ tới nam giới em ghi nhớ tới chàng.

Hãy nín nín đi bé hãy ngủ ngủ đi conCon hời con hỡi bé hỡi bé hời hỡi con.


*Khâu Áo gởi Người đồng chí

Thu hiền lành

*
495.505


http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/FWRRraizDkcR7jB4SvCG5c6e754d00575.jpg

cô nàng Mở Đường

Thu hiền lành

*
447.885


http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/FWRRraizDkcR7jB4SvCG5c6e754d00575.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/a6LCRI3rbj4ThGvG52yh58f707587ffbb.JPG
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/bVflqEsqeZ6J0WjjKc3G6115d9e63d55f.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg