Thể Tích Hình Chỏm Cầu

Theo bạn hình chỏm mong là gì? cách làm tính thể tích chỏm cầu? bí quyết tính diện tích s xung quanh của chỏm cầu? nếu khách hàng chưa vấn đáp được mong hỏi thì xem nội dung bài viết chi tiết bên dưới đây


1. Hình chỏm là gì?

Nếu các bạn dùng một khía cạnh phẳng (α) giảm mặt mong thì ta chiếm được một chỏm cầu như phần tô màu xanh lá cây trong hình vẽ

*

Trong đó:

Phần mặt mong bị giảm được hotline là dưới mặt đáy chỏm cầu, tất cả có dạng hình tròn và nửa đường kính là a. Nếu mặt cắt đi qua tâm thì a gồm độ mập bằng nửa đường kính mặt cầu: a = rKhoảng cách từ mặt dưới tới đỉnh là độ cao của chỏm

2. Diện tích

Diện tích chỏm cẩu hay nói một cách khác là diện tích bao quanh của hình chỏm cầu được tính theo công thức

Sdiện tích = Sdiện tích xung quanh = 2πr.h

Trong đó:

S là diện tích hình chỏm cầur là nửa đường kính mặt cầuh là chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm ước (hình vẽ)

3.

Bạn đang xem: Thể tích hình chỏm cầu

Xem thêm: Công Chúa Ori (Phần 1) Tập 1 Vietsub, Công Chúa Ori

Thể tích chỏm cầu

Công thức tính thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight)$

*

Trong đó

V là thể tích chỏm cầuh là độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu (hình vẽ)r là nửa đường kính mặt cầu

Lưu ý: ví như đề cho biết bán kình dưới đáy chỏm mong là a thì công thức tính thể tích là $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight)$

4. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy tính diện tích s hình chỏm ước ứng với số liệu sau

a) h = 4 cm; r = 8 cm.

b) h = 1,1 cm; r = 2,3 cm

c) h = 0,5 cm; r = 6,6 cm

Hướng dẫn giải

a) theo đề:

h = 4 cmr = 8 cm

Diện tích chỏm cầu: Sdiện tích = 2πr.h = 2π.8.4 = 64π (cm2)

b) ta có:

h = 1,1 cmr = 2,3 cm

Dùng bí quyết tính diện tích chỏm cầu: Schỏm cầu = 2πr.h = 2π.2,3.1,1 = 5,06π (cm2)

c) Ta thấy:

h = 0,5 cmr = 6,6 cm

Dựa vào phương pháp tính diện tích s hình chỏm cầu: Schỏm mong = 2πr.h = 2π.6,6.0,5 = 6,6 (cm2)

Ví dụ 2: Hãy tính thể tích chỏm ước dựa theo thống kê sau

a) h = 2 cm; r = 4 cm.

b) h = 3 cm; r = 60 mm

c) h = 15 mm; r = 2,8 cm

d) h = 3 cm; a = 8 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề:

h = 2 cmr = 4 cm

Vận dụng bí quyết tính thể tích chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2^2.left( 4^2 – frac23 ight) = 192,68left( cm^2 ight)$

b) Ta có:

h = 3 cmr = 60 mm = 6 cm

Công thức thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .6^2.left( 6^2 – frac33 ight) = 1260pi left( cm^2 ight)$

c) Theo đề:

h = 15 milimet = 1,5 cmr = 2,8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu phụ thuộc công thức: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2,8^2.left( 2,8^2 – frac1,53 ight) = 180,78left( cm^2 ight)$

d) Theo đề

h = 3 cmBán kính khía cạnh chỏm ước a = 8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu dựa vào công thức: $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight) = fracpi .36.left( 3.8^2 + 3^2 ight) = 315,73left( cm^2 ight)$

Qua phần lớn chia sẻ cụ thể trên đây mong muốn bạn đọc vẫn hiểu được chỏm cầu, bí quyết tính thể tích chỏm cầu tương tự như diện tích chỏm cầu. Dựa vào những kiến thức này bạn áp dụng vào giảo những bài toán vào thực tế.


Lần ượt chiếu vào tấm sắt kẽm kim loại có công thoát 6,625 eV quá trình sóng: λ$_1$ = 0,1875 (μm); λ$_2$ = 0,1925 (μm); λ$_3$ = 0,1685 (μm). Hỏi cách sóng nào gây nên hiện tượng quang điện?