Công ty cổ phần quốc tế KFT - Nông Nghiệp Sinh Học

Thị Trường Nông Sản

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 18/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ NHÍCH NHẸ THÌ GIÁ TIÊU LẠI GIẢM

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 18/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 200 - 400 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giảm từ 500-1000đ/kg so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 17/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ NHÍCH NHẸ, TIÊU LẠI GIẢM

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 17/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 100 - 300 đ/kg. Giá hồ tiêu tại khu vực Gia Lai, Vũng Tàu, Bình Phước giảm từ 700-1000đ/kg các tỉnh còn lại không có biến động so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 16/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ RỚT LIÊN TỤC

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 16/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 200 - 300 đ/kg, riêng tại Kom Tum giá không có biến động. Giá hồ tiêu các khu vực ít có biến động, riêng Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước tăng 1000 đ/kg so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 15/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ LIÊN TỤC GIẢM CHỈ CÒN 35.000 - 37.000 Đ/KG

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 15/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực lại giảm từ 100 - 300 đ/kg. Giá hồ tiêu khu vực Gia Lai và Đồng Nai giảm từ 500-1000đ/kg các khu vực khác giá không biến động với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 14/5/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 14/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực không có biến động, riêng tại Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh giảm 100 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giá không biến động , riêng tại Gia Lai giảmr 500 đ/kg so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 12/5/2018 - GIÁ TIÊU VẪN DẬM CHÂN DƯỚI MỐC 60.000 Đ/KG

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 12/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 100 - 200 đ/kg, riêng Đắk Nông và Kom Tum giá không có biến động. Giá hồ tiêu các khu vực không biến động với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 11/5/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 11/5/2018. Thị trường cà phê tại Lâm Đồng, Đắk Lăk giảm 100 đ/kg, các khu vực khác không có biến động. Giá hồ tiêu tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 1000đ/kg các khu vực khác giá không biến động với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 10/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ GIẢM MẠNH, GIÁ TIÊU RỚT DƯỚI MỐC 60.000 Đ/KG

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 10/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 400 - 700 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giảm từ 1000-2000đ/kg riêng Đăk Nông giá không biến động với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 9/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ VẪN TIẾP TỤC GIẢM

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 9/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 300 - 600 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực không biến động với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 8/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ VÀ TIÊU LIÊN TỤC GIẢM

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 8/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 100 - 200 đ/kg, riêng tại TP Hồ Chí Minh tăng 700 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giảm 1000-2000 đ/kg so với ngày hôm qua .

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 » Next  » Last

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

24/7: 0986.41.68.68