Thư viện đại học trà vinh

https://opac.kftvietnam.com.edu.vn


*

*

*

*

*

Tác giả: ThS. Hoàng Văn Sao (chủ biên).Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm: 2009. Mô tả: 375Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.Nội dung:Luật Tố tụng hành đó là ngành luật...

Bạn đang xem: Thư viện đại học trà vinh


Tác giả: NCS. Nguyễn Chính; TS. Mai Mỹ Duyên, TS. Nguyễn Phúc Nghiệp (người chỉ dẫn khoa học).Luận án trước bảo đảm an toàn - ngôi trường Đại học tập Trà Vinh. Năm: 2022.Mô tả:...
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung.Nhà xuất bạn dạng Đại học quốc gia Hà Nội. Năm: 2014. Mô tả: 299Tr. Kích thước: 16x24cm.Nội dung:Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu...
Tác giả: GS. TS. Thái Vĩnh Thắng.Nhà xuất bản Tư pháp. Năm: 2018. Tế bào tả: 679Tr. Kích thước: 15x22cm.Nội dung:Luật Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ cơ bản, quan...
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Minh Đoan.Nhà xuất bạn dạng Chính trị non sông Sự thật. Năm: 2020. Mô tả: 504Tr. Kích thước: 16x24cm.Nội dung:Lý luận bình thường về bên nước và...
Tác giả: Phan Huy Hồng (chủ biên).Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội lao lý gia ViệT Nam. Năm: 2018. Mô tả: 505Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.Nội dung:Cuốn giáo trình có khả...
Tác giả: Đặng Thanh Nga.Nhà xuất bản Công an nhân dân. Năm: 2019. Mô tả: 363Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.Nội dung:Trình bày đầy đủ nội dung cơ bản của môn học Tâm...
Tác giả: tối đa Linh (chủ biên).Nhà xuất bạn dạng Giáo dục Việt Nam. Năm: 2021. Mô tả: 396Tr. Kích thước: 16x24cm.Nội dung:Trình bày tổng quan về luật pháp Kinh tế, các...

Xem thêm: Lễ Hội Búp Bê Nhật Bản - Lễ Hội Búp Bê Hina Matsuri Nhật Bản


Tác giả: Đỗ Văn Đại.Nhà xuất bạn dạng Chính trị quốc gia Sự thật. Năm: 2014. Tế bào tả: 791Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.Nội dung:Trong chiến lược cải cách tư pháp, Bộ chính...
Tác giả: Phan Trung Hiền.Nhà xuất bạn dạng Chính trị đất nước Sự thật. Năm: 2020. Mô tả: 380Tr. Kích thước: 16x24cm.Nội dung:Cuốn sách do tập thể người sáng tác Khoa Luật,...
Tác giả: Nguyễn Thị Dung (chủ biên).Nhà xuất bạn dạng Lao động. Năm: 2017. Mô tả: 755Tr. Kích thước: 16x24cm.Nội dung:Trình bày tổng quan tiền về luật kinh tế tài chính trong nền kinh...
Tác giả: Chế Mỹ Phương Đài.Nhà xuất bạn dạng Hồng Đức. Năm: 2017. Mô tả: 406Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.Nội dung:Nội dung cơ bản của giáo trình bào gồm: khái luận pháp...
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Phụng (chủ biên).Nhà xuất phiên bản Công an Nhân dân. Năm: 2018. Tế bào tả: 403Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.Nội dung:Chương 1: Luật phúc lợi xã hội...
Tác giả: hồ Sỹ Sơn.Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm: 2018. Mô tả: 455Tr. Kích thước: 16x24cm.Nội dung:Nghiên cứu vãn có khối hệ thống các chế định cơ phiên bản thuộc...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên).Nhà xuất bạn dạng Công an Nhân dân. Năm: 2018. Mô tả: 428Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.Nội dung:Chương I: Khái niệm, Nhiệm vụ và các nguyên...