Unit 16 Lớp 11 Reading

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them & answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 16 lớp 11 reading

(Dưới đó là hai kì quan tự tạo nổi tiếng. Chú ý vào bọn chúng và trả lời các câu hỏi.)

*

1. Can you name these two wonders of the world?

(Bạn có thể kể tên mang đến hai kỳ quan trái đất này?)

2. Where bởi vì you think they are located?

(Bạn nghĩ chúng ở đâu?)

3. What bởi you know about them?

(Bạn biết những gì về chúng?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), và the Taj Mahal.

(Hai kỳ quan lại là Đại Kim trường đoản cú tháp Cheop (Khufu), và Taj Mahal.)

2. The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, và the Taj Mahal in India.

(Kim tự tháp Cheop vĩ đại là nghỉ ngơi Cairo, Ai Cập cùng Taj Mahal sống Ấn Độ.)

3. They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. Và the Taj Mahal was built from 1630 to lớn 1652 by an Indian king.

(Chúng được thi công làm lăng mộ cho gia đình hoàng gia. Kim trường đoản cú tháp được xây dựng từ thời điểm cách đó hơn 4000 năm. Cùng Taj Mahal được xây dựng từ thời điểm năm 1630 mang lại 1652 vì một vị vua Ấn Độ.)


While

While you read

Read the passage và then vị the task that follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và tiếp đến làm trách nhiệm tiếp theo.)

THE GREAT PYRAMID OF GIZA

The Great Pyramid of Giza was built by the Egyptian pharaoh Khufu around the year 2560 BC. The purpose of this huge stone pyramid was khổng lồ serve as a tomb when he died & to protect the burial chamber from the weather và from thieves who might try to lớn steal the treasures & belongings there. The Great Pyramid is believed to lớn have been built over a 20-year period. First, the site was prepared and then the huge blocks of stone were transported & put in their places.

When it was built, the Great Pyramid was 147 metres high on a base of 230 square metres. It ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries, only to lớn be surpassed in height in the nineteenth century AD. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. It has been suggested that there are enough blocks in the three pyramids to lớn build a 3-metre high. 0.3-metre-thick wall around France.

Although it is not known how the blocks were put in place, several theories have been proposed. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. A second theory suggests that the blocks were lifted và placed using thousands of huge weight arms.

Today, the Great Pyramid of Giza is enclosed, together with the other pyramids in the tourist region of the Giza Plateau on the west bank of the River Nile. Also in the area is the museum housing the mysterious Sun Boat, only discovered in 1954 near the south side of the pyramid. The boat is believed to have been used to lớn carry the body toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Phương pháp giải:

Dịch bài bác đọc:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim tự Tháp Giza được thiết kế bởi những Pharaoh Ai Cập vào tầm khoảng 2560 năm kia công nguyên. Mục tiêu của kim từ tháp bằng đá khổng lồ này là làm tuyển mộ cho Pharaoh sau khi qua đời với để đảm bảo an toàn phòng mai táng khỏi tiết trời và phần lớn tên trộm cố gắng ăn cắp những kho báu và của cải ở đó. Đại Kim tự Tháp biết tới được thiết kế trong khoảng thời gian 20 năm. Vị trí phát hành được chuẩn bị đầu tiên và tiếp đến các khối đá lớn lao được chuyên chở và chuyển vào ghép nối cùng với nhau.

Khi trả thành, Kim từ bỏ Tháp cao 147 mét, được để lên một bệ móng rộng lớn 230 mét vuông. Nó được xếp vào mặt hàng cấu trúc cao nhất trên nhân loại trong vòng 43 vắt kỉ, chỉ bị vượt qua về độ cao ở chũm kỉ XIX sau Công nguyên. Kết cấu bao hàm khoảng 2 triệu khối đá, mỗi khối nặng khoảng tầm 2,5 tấn. Fan ta mang đến rằng trọng lượng đá xây tía kim tự tháp đủ để xây đắp một tường ngăn thành cao 3m, dày 3m vòng quanh nước Pháp.

Mặc dù không người nào biết làm nắm nào các khối đã được ghép lại với nhau, một số trong những giả thuyết được chuyển ra. Một mang thuyết cho rằng người ta chế tạo một phần đường dốc trực tiếp hoặc xoắn ốc trong quy trình xây dựng Kim từ bỏ tháp. Mang thuyết lắp thêm hai cho rằng những khối đã được nâng lên và xếp lại cùng với nhau bằng cách sử dụng hàng chục ngàn cánh tay khổng lổ, lực lưỡng.

Ngày nay, Đại Kim trường đoản cú Tháp Giza đã có được xây rào kín xung quanh thuộc với những Kim trường đoản cú Tháp khác trong khu vực vực du ngoạn của đồng bởi Giza bên trên bờ phía Tây của sông Nile. Cũng trong khu vực này cũng có thể có bảo tàng trưng bày phi thuyền Mặt Trời huyền bí được phạt hiện vào thời điểm năm 1954 ngay gần phía nam của Kim tự Tháp. Loại thuyền này biết tới đã được dùng để làm chở xác của Khufu trong chuyến du hành sau cùng của ông cùng bề mặt đất trước khi được chôn cất bên trong Kim trường đoản cú Tháp.


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ trong khung xuất hiện thêm trong đoạn văn. Điền vào vị trí trống một từ ưng ý hợp.)

mysterious ramp tomb chamber spiral wonder

1. Last week we paid a visit lớn the _______ of an unknown mandarin.

2. The movie was about a _______ of the world.

3. A _______ is needed at the exit & entrance for wheelchairs users.

4. The Queen"s private _______ is not opened lớn public.

5. It’s not known why Beson disappeared in _______ circumstances.

6. A snail’s shell is _______ in form.

Xem thêm: 50+ Mẫu Nhà Mái Thái 2 Tầng Đẹp Mái Thái, 55+ Mẫu Nhà 2 Tầng Mái Thái Đơn Giản Đẹp Hiện Đại

Lời giải đưa ra tiết:

1. tomb2. Wonder3. Ramp
4. Chamber5. Mysterious6. Spiral

1. Last week we paid a visit khổng lồ the tomb of an unknown mandarin.

(Tuần trước, công ty chúng tôi đã cho thăm một ngôi chiêu tập của một vị quan không nổi tiếng.)

2. The movie was about a wonder of the world.

(Bộ phim nói đến một kỳ quan của nỗ lực giới.)

3.ramp is needed at the exit and entrance for wheelchairs users.

(Một dốc thoải là cần thiết tại lối ra cùng lối vào cho người sử dụng xe lăn.)

4. The Queen"s private chamber is not opened to lớn public.

(Căn chống riêng của thanh nữ hoàng ko được mở đến công chúng.)

5. It’s not known why Beson disappeared in mysterious circumstances.

(Không biết lý do Beson biến mất trong thực trạng bí mật.)

6. A snail’s shell is spiral in form.

(Vỏ ốc tất cả dạng xoắn ốc.)


Task 2

Task 2. Answer the following questions.

(Trả lời những thắc mắc sau đây.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated and when was it built?

(Kim tự tháp Giza nằm chỗ nào và được xây đắp khi nào?)

2. How high & large was the Great Pyramid of Giza?

(Kim từ bỏ tháp Giza phệ và cao bao nhiêu?)

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid?

(Mục đích của Kim từ tháp đá mập mạp này là gì?)

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid?

(Người Ai Cập cổ đại phát hành Kim tự Tháp như thế nào?)

5. According to lớn the passage, what is the boat believed lớn have been used for?

(Theo đoạn văn, chiếc thuyền được hiểu đã được sử dụng để gia công gì?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. It is located on the west bank of the River Nile & it was built around the year 2560 B.C.

(Nó nằm ở bờ phía tây của sông Nile với nó được xây dựng vào khoảng năm 2560 trước Công nguyên.)

2. It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

(Nó cao khoảng 147 mét trên một nền rộng lớn 230 mét vuông.)

3.  The purpose of this huge stone Pyramid was khổng lồ serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died and to protect the burial chamber from the weather & from thieves who might try khổng lồ steal the treasures and belongings there.

(Mục đích của Kim từ tháp đá lớn lao này là để ship hàng như một ngôi tuyển mộ khi Pharaoh Ai Cập Khufu tắt hơi và để bảo đảm phòng táng khỏi thời tiết với từ đông đảo kẻ trộm tất cả thể cố gắng ăn cắp kho tàng và đồ đạc và vật dụng ở đó.)

4. It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms lớn lift and place the blocks of stone.

(Người ta cho là Ai Cập cổ đại sử dụng dốc trực tiếp hoặc xoắn ốc / hoặc cánh tay lực lưỡng để nâng và đặt khối đá.)

5. The boat is believed to have been used to lớn carry the body toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

(Thuyền biết đến đã được sử dụng để mang khung người của Khufu trong hành trình dài cuối cùng của chính bản thân mình trên trái đất trước lúc bị chôn vùi bên trong kim từ tháp.)