NHỮNG KHỐI THI ĐẠI HỌC

mang lại em hỏi bao gồm mấy khối thi đại học? Thi xuất sắc nghiệp trung học tập phổ thông buộc phải thi tối thiểu mấy môn? - thắc mắc của các bạn Thanh tại hồ nước Chí Minh.
*
Nội dung chính

Danh sách những khối thi đại học A, B, C, D với mã tổng hợp mới nhất?

Tổ phù hợp khối A:

A00

Toán, vật dụng lý, Hóa học

A01

Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh

A02

Toán, thứ lí , Sinh học

A03

Toán, vật dụng lý, kế hoạch sử

A04

Toán, đồ gia dụng lý, Địa lí

A05

Toán, Hóa học, lịch sử

A06

Toán, Hóa học, Địa lí

A07

Toán, lịch sử, Địa lí

A08

Toán, lịch sử, giáo dục công dân

A09

Toán, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân

A10

Toán, vật dụng lý, giáo dục đào tạo công dân

A11

Toán, Hóa học, giáo dục đào tạo công dân

A12

Toán, khoa học tự nhiên, kỹ thuật xã hội

A14

Toán, kỹ thuật tự nhiên, Địa lí

A15

Toán, khoa học tự nhiên, giáo dục công dân

A16

Toán, khoa học tự nhiên, Văn

A17

Toán, công nghệ xã hội, vật dụng lý

A18

Toán, công nghệ xã hội, Hóa học

Tổ thích hợp khối B:

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

B01

Toán, Sinh học, định kỳ sử

B02

Toán, Sinh học, Địa lí

B03

Toán, Sinh học, Văn

B04

Toán, Sinh học, giáo dục đào tạo công dân

B05

Toán, Sinh học, kỹ thuật xã hội

B08

Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh

Tổ phù hợp khối C:

C00

Văn, lịch sử, Địa lí

C01

Văn, Toán, đồ dùng lí

C02

Văn, Toán, Hóa học

C03

Văn, Toán, kế hoạch sử

C04

Văn, Toán, Địa lí

C05

Văn, thứ lí, Hóa học

C06

Văn, đồ dùng lí, Sinh học

C07

Văn, vật dụng lí, định kỳ sử

C08

Văn, Hóa học, Sinh

C09

Văn, thứ lí, Địa lí

C10

Văn, Hóa học, lịch sử

C12

Văn, Sinh học, định kỳ sử

C13

Văn, Sinh học, Địa

C14

Văn, Toán, giáo dục đào tạo công dân

C15

Văn, Toán, khoa học xã hội

C16

Văn, trang bị lí, giáo dục đào tạo công dân

C17

Văn, Hóa học, giáo dục và đào tạo công dân

C18

Văn, Sinh học, giáo dục công dân

C19

Văn, kế hoạch sử, giáo dục công dân

C20

Văn, Địa lí, giáo dục đào tạo công dân

Tổ hòa hợp khối D:

D01

Văn, Toán, giờ Anh

D02

Văn, Toán, giờ Nga

D03

Văn, Toán, giờ Pháp

D04

Văn, Toán, tiếng Trung

D05

Văn, Toán, giờ Đức

D06

Văn, Toán, tiếng Nhật

D07

Toán, Hóa học, giờ Anh

D08

Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh

D09

Toán, định kỳ sử, tiếng Anh

D10

Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Anh

D11

Văn, đồ vật lí, giờ đồng hồ Anh

D12

Văn, Hóa học, giờ Anh

D13

Văn, Sinh học, giờ Anh

D14

Văn, định kỳ sử, giờ Anh

D15

Văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh

D16

Toán, Địa lí, tiếng Đức

D17

Toán, Địa lí, giờ Nga

D18

Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Nhật

D19

Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Pháp

D20

Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Trung

D21

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Đức

D22

Toán, Hóa học, tiếng Nga

D23

Toán, Hóa học, giờ Nhật

D24

Toán, Hóa học, giờ Pháp

D25

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Trung

D26

Toán, thiết bị lí, giờ đồng hồ Đức

D27

Toán, vật lí, giờ Nga

D28

Toán, đồ vật lí, tiếng Nhật

D29

Toán, trang bị lí, giờ Pháp

D30

Toán, đồ dùng lí, giờ đồng hồ Trung

D31

Toán, Sinh học, tiếng Đức

D32

Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Nga

D33

Toán, Sinh học, giờ Nhật

D34

Toán, Sinh học, tiếng Pháp

D35

Toán, Sinh học, giờ Trung

D41

Văn, Địa lí, giờ Đức

D42

Văn, Địa lí, giờ Nga

D43

Văn, Địa lí, tiếng Nhật

D44

Văn, Địa lí, giờ đồng hồ Pháp

D45

Văn, Địa lí, giờ đồng hồ Trung

D52

Văn, vật lí, giờ Nga

D54

Văn, trang bị lí, tiếng Pháp

D55

Văn, đồ lí, tiếng Trung

D61

Văn, kế hoạch sử, tiếng Đức

D62

Văn, kế hoạch sử, tiếng Nga

D63

Văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Nhật

D64

Văn, lịch sử, giờ Pháp

D65

Văn, định kỳ sử, tiếng Trung

D66

Văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Anh

D68

Văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Nga

D69

Văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ Nhật

D70

Văn, giáo dục công dân, tiếng Pháp

D72

Văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Anh

D73

Văn, công nghệ tự nhiên, giờ Đức

D74

Văn, công nghệ tự nhiên, tiếng Nga

D75

Văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Nhật

D76

Văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ Pháp

D77

Văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Trung

D78

Văn, kỹ thuật xã hội, giờ Anh

D79

Văn, kỹ thuật xã hội, tiếng Đức

D80

Văn, kỹ thuật xã hội, tiếng Nga

D81

Văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Nhật

D82

Văn, khoa học xã hội, tiếng Pháp

D83

Văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Trung

D84

Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng Anh

D85

Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ Đức

D86

Toán, giáo dục công dân, tiếng Nga

D87

Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ Pháp

D88

Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Nhật

D90

Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Anh

D91

Toán, công nghệ tự nhiên, tiếng Pháp

D92

Toán, khoa học tự nhiên, giờ Đức

D93

Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Nga

D94

Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng Nhật

D95

Toán, khoa học tự nhiên, tiếng Trung

D96

Toán, kỹ thuật xã hội, Anh

D97

Toán, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ Pháp

D98

Toán, công nghệ xã hội, giờ Đức

D99

Toán, công nghệ xã hội, tiếng Nga

DD0

Toán, kỹ thuật xã hội, giờ Nhật

DD2

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Hàn

DH1

Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Hàn

Danh sách mã tổng hợp môn của những khối năng khiếu mới nhất?

Tổ hợp khối H:

H00

Văn, năng khiếu vẽ 1, năng khiếu sở trường vẽ 2

H01

Toán, Văn, Vẽ

H02

Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu

H03

Toán, kỹ thuật tự nhiên, Vẽ Năng khiếu

H04

Toán, giờ đồng hồ Anh, Vẽ Năng khiếu

H05

Văn, khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu

H06

Văn, tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật

H07

Toán, Hình họa, Trang trí

H08

Văn, định kỳ sử, Vẽ mỹ thuật

Tổ vừa lòng khối V:

V00

Toán, đồ gia dụng lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật

V01

Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật

V02

Vẽ mỹ thuật, Toán, giờ đồng hồ Anh

V03

Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa học

V05

Văn, vật lí, Vẽ mỹ thuật

V06

Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật

V07

Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật

V08

Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật

V09

Toán, giờ đồng hồ Nhật, Vẽ mỹ thuật

V10

Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật

V11

Toán, giờ Trung, Vẽ mỹ thuật

Tổ phù hợp khối R:

Khối R00

Văn, sử, năng khiếu sở trường nghệ thuật

Khối R01

Văn, địa, năng khiếu nghệ thuật

Khối R02

Văn, toán, năng khiếu nghệ thuật

Khối R03

Văn, anh, năng khiếu sở trường nghệ thuật

Khối R04

Văn, biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu văn hóa nghệ thuật

Khối R05

Văn, anh, năng khiếu sở trường báo chí

Khối R06

Văn, công nghệ tự nhiên, năng khiếu báo chí

Khối R07

Văn, toán, năng khiếu ảnh báo chí

Khối R08

Văn, anh, năng khiếu hình ảnh báo chí

Khối R09

Văn, công nghệ tự nhiên, năng khiếu hình ảnh báo chí

Khối R11

Văn, toán, năng khiếu quay phim truyền hình

Khối R12

Văn, anh, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình

Khối R13

Văn, khoa học tự nhiên, năng khiếu quay phim truyền hình

Khối R15

Văn, toán, năng khiếu sở trường báo chí

Khối R16

Văn, công nghệ xã hội, năng khiếu báo chí

Khối R17

Văn, khoa học xã hội, năng khiếu hình ảnh báo chí

Khối R18

Văn, khoa học xã hội, năng khiếu quay phim truyền hình

Khối R19

Văn, điểm quy đổi chứng từ Tiếng Anh, năng khiếu sở trường báo chí

Khối R20

Văn, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, năng khiếu hình ảnh báo chí

Khối R21

Văn, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, năng khiếu quay phim truyền hình

Khối R22

Văn, toán, điểm quy đổi chứng từ Tiếng Anh

Khối R23

Văn, sử, điểm quy đổi chứng từ Tiếng Anh

Khối R24

Văn, toán, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

Khối R25

Văn, công nghệ tự nhiên, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

Khối R26

Văn, kỹ thuật xã hội, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

Tổ vừa lòng khối M:

M00

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát

M01

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu

M02

Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2

M03

Văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2

M04

Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát - Múa

M10

Toán, giờ Anh, NK1

M11

Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ đồng hồ Anh

M13

Toán, Sinh học, Năng khiếu

M14

Ngữ văn, năng khiếu báo chí, Toán

M15

Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ đồng hồ Anh

M16

Ngữ văn, năng khiếu báo chí, đồ gia dụng lý

M17

Ngữ văn, năng khiếu báo chí, định kỳ sử

M18

Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, Toán

M19

Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, giờ đồng hồ Anh

M20

Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, thứ lý

M21

Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, kế hoạch sử

M22

Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, Toán

M23

Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, giờ Anh

M24

Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, đồ dùng lý

M25

Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, kế hoạch sử

Tổ thích hợp khối N:

N00

Văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2

N01

Văn, Hát xướng âm, biểu diễn nghệ thuật

N02

Văn, ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ

N03

Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

N04

Văn, năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu

N05

Văn, xuất bản kịch bản sự kiện, Năng khiếu

N06

Văn, Ghi âm- xướng âm, siêng môn

N07

Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

N08

Văn, Hòa thanh, phát triển chủ đề và phổ thơ

N09

Văn, Hòa thanh, chỉ huy tại chỗ

Tổ hòa hợp khối T:

T00

Toán, Sinh, năng khiếu Thể dục thể thao

T01

Toán, Văn, năng khiếu thể dục thể thao

T02

Văn, Sinh, năng khiếu thể dục thể thao

T03

Văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thao

T04

Toán, Lý, năng khiếu thể dục thể thao

T05

Văn, giáo dục công dân, năng khiếu thể dục thể thao

T07

Văn, Địa, năng khiếu sở trường thể dục thể thao

T08

Toán, giáo dục đào tạo công dân, năng khiếu thể dục thể thao

*

Danh sách những khối thi đại học, mã tổ hợp xét tuyển đại học mới nhất? Thi tốt nghiệp trung học tập phổ thông đề nghị thi tối thiểu mấy môn? (Hình trường đoản cú Internet)

Thi giỏi nghiệp trung học phổ thông nên thi mấy môn?

Căn cứ khoản 3 Điều 12 quy định thi phát hành kèm theo Thông bốn 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi vì khoản 4 Điều 1 Thông bốn 05/2021/TT-BGDĐT gồm quy định:

Đối tượng, đk dự thi...

Bạn đang xem: Những khối thi đại học

3. Đăng ký bài xích thi:a) Để xét công nhận tốt nghiệp THPT: thí sinh giáo dục và đào tạo THPT thuộc đối tượng người tiêu dùng quy định trên điểm a, b khoản 1 Điều này phải tham gia dự thi 04 (bốn) bài xích thi, có 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, nước ngoài ngữ và 01 (một) bài thi tổ hợp do sỹ tử tự chọn; sỹ tử GDTX thuộc đối tượng người tiêu dùng quy định trên điểm a, b khoản 1 Điều này phải dự thi 03 (ba) bài xích thi, bao gồm 02 (hai) bài bác thi độc lập là Toán, Ngữ văn cùng 01 (một) bài xích thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX rất có thể ĐKDT thêm bài bác thi ngoại ngữ để lấy công dụng xét tuyển sinh;

Như vậy, để tốt nghiệp thpt thí sinh giáo dục đào tạo THPT phải tham gia dự thi 04 (bốn) bài bác thi, có 03 (ba) bài thi hòa bình là Toán, Ngữ văn, nước ngoài ngữ cùng 01 (một) bài bác thi tổng hợp do sỹ tử tự chọn.

Xem thêm: Genshin Impact Map Genshin Impact Tiếng Việt, Bản Đồ Teyvat Tương Tác

Thí sinh GDTX phải tham dự cuộc thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài xích thi tự do là Toán, Ngữ văn cùng 01 (một) bài xích thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Trong đó, so với bài thi tổ hợp:

- 01 bài bác thi tổng hợp Khoa học tự nhiên và thoải mái (viết tắt là KHTN) gồm những môn thi thành phần vật lí, Hóa học, Sinh học;

- 01 bài bác thi tổng hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm những môn thi thành phần kế hoạch sử, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân so với thí sinh học tập chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông cấp thpt hoặc những môn thi thành phần lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp cho THPT.